JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki možete preuzeti OVDE


BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE  DOKUMENTACIJA  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
5/2020 JN
- Usluga smeštaja i ishrane za potrebe sprovođenja priprema reprezentativnih selekcija i organizacije kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru u 2020. godini
(ORN 55000000 usluge hotela i restorana)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28. 5. 2020.
do 11 časova
3/2020 JNMV
- Ishrana vrhunskih sportista članova reprezentacije
(ORN 55310000 usluživanje u restoranima)
Postupak javne nabavke male vrednosti
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25. 3. 2020.
do 10 časova 
2/2020 JNMV
- Odevna oprema za članove reprezentativnih selekcija, za potrebe sprovođenja priprema i nastupa na takmičenjima, volontere i učesnike u organizaciji takmičenja
(ORN 18400000 posebna odeća i pribor)
Postupak javne nabavke male vrednosti
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25. 3. 2020.
do 12 časova
1/2020 JNMV
- Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 15882000 dijetetski proizvodi)
Postupak javne nabavke male vrednosti
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6. 3. 2020.
do 10 časova
6/2019 JNMV
- Veslački takmičarski čamci
(ORN 37412000 oprema za sportove na vodi)
Postupak javne nabavke male vrednosti
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija 
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13. 12. 2019.
do 10 časova
5/2019 JN
Usluge organizacije putovanjai smeštaja na takmičenjima i pripremama sportista i drugim službenim putovanjima
(ORN 63516000 usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 5. 7. 2019.
do 11 časova 
4/2019 JNMV
- Usluga ishrane za vrhunske sportiste članove reprezentacije
(ORN 5530000 Usluge restorana i posluzivanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2. 4. 2019.
do 10 časova
3/2019 JNMV
- Usluga nabavke opreme za članove reprezentativnih selekcija za potrebe sprovođenja priprema, nastupa na takmičenjima i učesnike u organizaciji takmičenja
(ORN 18400000 Posebna odeća i pribor)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14. 3. 2019.
do 12 časova
2/2019 JN
- Usluga smeštaja i ishrane za potrebe sprovođenja priprema reprezentativnih selekcija i sprovođenja kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru
(ORN 55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14. 3. 2019.
do 11 časova
1/2019 JNMV
- Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 158820000 dijetetski proizvodi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7. 2. 2019.
do 10,30 časova