DISCIPLINE

U sportskom veslanju postoji niz podela - prema uzrastu, težini takmičara i polu - od čega i zavisi o kojoj disciplini je reč. Broj takmičara u čamcu, kao i broj vesala kojima veslaju, takodje odredjuje ime discipline. Za sve discipline postoje medjunarodne skraćenice, koje se u istom obliku primenjuju na svetskim kupovima, svetskim i kontinentalnim prvenstvima i olimpijskim igrama.

Prema uzrastu discipline mogu biti u konkurenciji:

Juniora - J (skraćeno od engleskog JUNIORS i odnosi se na takmičare do 18 godina starosti),

Mladjih seniora - B (odnosi se na takmičare od 19 do 23 godine starosti),

Seniora - A (odnosi se na takmičare od 24 godine i starije. Na najvećim svetskim takmičenjima skraćenica A se ne piše, jer se podrazumeva da je, ako u medjunarodnom skraćenom nazivu discipline ne postoji oznaka J ili B, reč o trkama u najjačoj seniorskoj konkurenciji. Međutim, na nacionalnim prvenstvima ili međunarodnim regatama, zbog velikog broja posada i veslača i veslačica razne uzrasne dobi, organizatori takmičenja često upisuju skraćenicu A u program takmičenja, kako bi olakšali praćenje trka takmičarima, trenerima i medijima).

Prema težini takmičara discipline mogu biti za veslače u:

Lakoj kategoriji (laki veslači - ograničene težine) - L (skraćeno od engleskog LIGHTWEIGHT) i

Apsolutnoj kategoriji ("teški" veslači - neograničene težine) - ne postoji skraćenica, već se podrazumeva da je, ako u medjunarodnom skraćenom nazivu discipline ne postoji oznaka L, reč o trkama "teških" velača.

Kada je reč o ograničenju težine za lake veslače, kod muškaraca to ograničenje znači da veslač ne sme da bude teži od 72,5 kilograma, dok prosečna težina cele posade ne sme da prelazi 70 kilograma po članu iste. Izuzetak je samo jednočlana posada (skif), gde je gornja granica težine veslača 72,5 kilograma.

Kod žena je maksimalna težina manja, odnosno laka veslačice ne sme da bude teža od 59 kilograma, a prosečna težina cele posade ne sme da prelazi 57 kilograma po članici iste. Izuzetak je ponovo jednočlana posada (skif), gde je gornja granica težine veslačice 59 kilograma.

Prema polu discipline se dele na:

Muške - M (skraćeno od engleskog MEN) i

Ženske - W (skraćeno od engleskog WOMEN).

Prema broju takmičara u čamcu discipline su:

1 - skif (jedan takmičar)

2 - dvojac (dva takmičara)

4 - četverac (četiri takmičara)

8 - osmerac (osam takmičara)

Takmičari u čamcu mogu veslati sa:

dva vesla (skul) - x (univerzalna skraćenica koja uvek označava posade sa dva vesla, što znači da takmičar u svakoj ruci drži po jedno veslo) i

jednim veslom - ne postoji skraćenica, već se podrazumeva da je, ako u medjunarodnom skraćenom nazivu discipline ne postoji oznaka x, reč o posadama sa takmičarima sa po jednim veslom (što znači da takmičar sa obe ruke drži jedno veslo).

Medjutim, ako u nazivu discipline ne stoji x, uvek će stajati + ili -, a reč je o podeli koja je napravljena u zavisnosti od toga da li je reč o posadi sa kormilarom ili bez kormilara. U skladu sa tim, oznake su:

+ sa kormilarom i

- bez kormilara.

Dakle, pored broja u medjunarodnoj skraćenici discipline, UVEK će stajati jedan od ta tri znaka (x, +, -), koji ukazuje da li je reč o takmičarima koji veslaju sa dva ili jednim veslom. Podrazumeva se da će u skifu, u kome se nalazi jedan takmičar, on ili ona uvek veslati sa dva vesla, tako da se, u medjunarodnoj skraćenici za skif, pored broja 1 uvek nalazi samo znak x.

Kada je reč o posadama koje imaju dva ili četiri takmičara (dvojac i četverac) pored broja, u medjunarodnoj skraćenici discipline, mogu da stoje sva tri znaka (x, +, -), ali nikad u isto vreme, već samo jedan znak po jednoj disciplini. Na kraju, kada je reč o najbrojnijoj posadi u veslanju - osmercu, pored broja 8 uvek stoji samo znak +, dakle uvek je reč o posadi koja ima kormilara i gde svaki od takmičara drži po jedno veslo sa obe ruke.

Kada je reč o kormilarima, treba istaći da i za njih važi ograničenje težine, ali za razliku od veslača i veslačica, u minimalnom obimu. Naime, minimalna moguća težina za kormilara u ženskoj konkurenciji je 50 kg, a u muškoj konkurenciji 55 kg.

U skladu sa brojem takmičara u čamcu, brojem vesala koje oni koriste, kao i da li posada ima kormilara ili ne, postoji osam zvaničnih klasa čamaca. 

KLASA

SRPSKI

ENGLESKI

1x

skif

single scull

2x

dubl skul

double scull

2-

dvojac

pair

4x

četverac skul

quadruple scull

4-

četverac

four

4+

četverac sa kormilarom

coxed four

8+

osmerac

eight

Kada se ISPRED neke od klasa doda oznaka za uzrast (ako je reč o takmičenju u juniorskoj konkurenciji ili konkurenciji mladjih seniora), težinu takmičara (samo ako je reč o lakim veslačima ili veslačicama) i pol takmičara (obavezno), dobija se i puna medjunarodna skraćenica za neku od disciplina, iz koje se jasno vidi o kojoj disciplini je reč.

Tako skraćenica JM4+ znači da je reč o disciplini muški četverac sa kormilarom u juniorskoj konkurenciji (juniors men's coxed four) , što podrazumeva posadu u kojoj se nalaze četiri veslača i kormilar, u kojoj četiri veslača drže po jedno veslo sa obe ruke, što znači da ta posada koristi četiri vesla.

Skraćenica BW2- znači da je reč o disciplini ženski dvojac bez kormilara u konkurenciji mlađih seniora (senior B women's pair), što znači da je reč o posadi u kojoj obe veslačice drže po jedno veslo u ruci, tako da ova posada koristi dva vesla.

Skraćenica W4x znači da je reč o disciplini ženski četverac skul u seniorskoj konkurenciji (women's quadruple scull), dakle reč je o posadi u kojoj svaka od četiri veslačice drži u svakoj ruci po jedno veslo, što znači ta posada koristi osam vesala.

Skraćenica LM2x znači da je reč o disciplini muški dubl skul za lake veslače u seniorskoj konkurenciji (men's lightweight double scull), što se odnosi na posadu u kojoj svaki od dvojice veslača drži po jedno veslo u svakoj ruci, tako da ova posada koristi četiri vesla.