Ninković: Nezakonito promenjen zastupnik VK Galeb

- Promena zastupnika VK Galeb zasnovana je na falsifikovanim dokumentima, korišćenjem falsifikovanih pečata kluba, na nezakonito održanoj vanrednoj sednici Skupštine – kaže Aleksandar Ninković, član IO VSS

Promena zastupnika VK "Galeb" u APR-u koja je izvršena 10. aprila 2023. godine, kada je kao zastupnik brisan Siniša Grujičić, a kao novi upisani Jovan Đuričić i Pavle Stanković, urađena je na nezakonit način. Prema rečima Aleksandra Ninkovića, člana IO VSS i pravnog zastupnika VK “Galeb” i Siniše Grujičića, upis u APR-u izvršen je istog dana kada je i podnet zahtev za promenu zastupnika kluba, što dodatno potkrepljuje sumnju da je to izvedeno na nelegalan način.

- Promena zastupnika VK "Galeb" zasnovana je na falsifikovanim dokumentima, korišćenjem falsifikovanih pečata kluba, na nezakonito održanoj vanrednoj sednici Skupštine kluba koja je održana u jednoj zemunskoj kafani dana 9. aprila 2023. godine od strane lica koji nisu članovi kluba i ne ispunjavaju uslove za verifikaciju mandata kao članovi Skupštine i protivno odredbama Statuta kluba – kaže Ninković.

Na toj nezakonitoj sednici Skupštine kluba, prema njegovim rečima, smenjeni su svi dosadašnji članovi organa kluba (predsednik kluba, potpredsednici kluba, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora, zastupnik). Vanredna sednica Skupštine kluba održana je tajno bez obaveštavanja i prisustva članova kluba, odnosno bez obaveštavanja i prisustva dosadašnjih članova organa kluba.

- Bivša uprava VK "Galeb" preduzeće sva pravna sredstva koja joj stoje na raspolaganju radi pokretanja odgovorajućih pravnih postupaka pred pravosudnim organima Republike Srbije i drugim nadležnim državnim institucijama radi zaštite prava i interesa VK "Galeb" i poštovanja zakonskih propisa u radu ovog sportskog udruženja – najavljuje Ninković.

Prostorije u zgradi sedišta kluba su nezakonito zaposednute dana 10. aprila 2023. godine oko 15 časava, od strane 30-ak nepoznatih lica koja nemaju nikakve veze sa VK "Galeb" i veslačkim sportom - zaključuje Ninković.