IO VSS

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 23. AVGUSTA 2020. Preuzmi OVDE

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 28. DECEMBRA 2017. Preuzmi OVDE (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4)

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 11. DECEMBRA 2017. Preuzmi OVDE

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 1. AVGUSTA 2017. Preuzmi OVDE

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 24. JULA 2017. Preuzmi OVDE

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 12. JULA 2017. Preuzmi OVDE

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA SA SEDNICE ODRŽANE 7. JULA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA III SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 21. FEBRUARA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA II SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 19. JANUARA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA I SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 9. JANUARA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 5. JANUARA 2016. Preuzmi OVDE