FORMULARI VSS

SAGLASNOST RODITELJA/STARATELJA ZA FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE VESLAČA I VESLAČICA Preuzmi OVDE

FORMULAR ZA REGISTRACIJU VESLAČA I VESLAČICA Preuzmi OVDE
SAGLASNOST ZA PRODUŽENJE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE Preuzmi OVDE

APLIKACIONI FORMULAR ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD – LICENCE – Preuzmi OVDE

APLIKACIONI FORMULAR ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA RAD – LICENCE – Preuzmi OVDE