Vanredna sednica Skupštine VSS – 10. aprila

Svi članovi Saveza (redovni i pridruženi) su dužni da najkasnije do početka sednice u ponedeljak, 10. aprila 2023. godine u 19 časova dostave originalna i uredna pismena ovlašćenja (svojeručno potpisana od zakonskog zastupnika i overena pečatom)


Miljan Popović, predsednik Veslačkog saveza Srbija, sazvao je za ponedeljak, 10. april, vanrednu sednicu Skupštine Veslačkog saveza Srbije. Početak vanredne sednice zakazan je za 19 časova u Sali za sastanke Kajakaškog saveza Srbije.

Vanredna sednica sazvana je na osnovu pisanog zahteva jedne trećine redovnih članova Skupštine (VK „Partizan“, VK „Sava“, VK „Danubius 1885“, VK „Begej 1883“, VK „Čurug“, VK „Tamiš“ i NSK „Liman“), a predviđeno je šest tačaka dnevnog reda:

  1. Verifikacija mandata članova Skupštine i određivanje zapisničara
  2. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine
  3. Usvajanje odluke o ukidanju i stavljanju van snage Odluke o izmenama i dopunama Statuta Veslačkog saveza Srbije od 15. juna 2020. godine i vraćanje na snagu Statuta Veslačkog saveza Srbije usvojenog na sednici održanoj 4. decembra 2016. godine
  4. Razrešenje Predsednika, Potpredsednika, Generalnog sekretara i članova Izvršnog i Nadzornog odbora Veslačkog saveza Srbije
  5. Odluka o formiranju Izborne komisije Veslačkog saveza Srbije
  6. Zakazivanje izborne sednice Skupštine Veslačkog saveza Srbije za 22. april 2023. godine

Članovi Saveza imaju pravo da odrede dva delegata koji će ih zastupati u radu sednice Skupštine na osnovu pisanog ovlašćenja člana, s tim da članovi Saveza ovlašćuju jednog delegata koji glasa na sednici.

Svi članovi Saveza (redovni i pridruženi) su dužni da najkasnije do početka sednice u ponedeljak, 10. aprila 2023. godine u 19 časova dostave originalna i uredna pismena ovlašćenja (svojeručno potpisana od zakonskog zastupnika i overena pečatom) za svoje delegate koji će učestvovati u radu sednice Skupštine VSS.