Nova Lista zabranjenih doping sredstava za 2023. godinu

Svetska antidoping agencija objavila je novu Listu zabranjenih doping sredstava za 2023. godinu, koju je usvojila i Antidoping agencija Republike Srbije na Upravnom odboru održanom 22. decembra 2022. godine.


Svetska antidoping agencija objavila je novu Listu zabranjenih doping sredstava za 2023. godinu, koju je usvojila i Antidoping agencija Republike Srbije na Upravnom odboru održanom 22. decembra 2022. godine.


Direktan link do nove Liste:
LISTA ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA 2023. GODINU