VSS i Fakultet za sport potpisali Sporazum o saradnji

Sporazum potpisali generalni sekretar Nebojša Jevremović, u ime Veslačkog saveza Srbije, i dr Ivanka Gajić, u ime Fakulteta za sport

U četvrtak, 7. novembra 2013, u velelepnim prostorijama Fakulteta za sport na Novom Beogradu Veslački savez Srbije (VSS) i ova visokoobrazovna ustanova ozvaničili su međusobnu saradnju. Sporazum o saradnji, koji su na obostrano zadovoljstvo potpisali Nebojša Jevremović, generalni sekretar VSS, dr. Ivanka Gajić, dekan Fakulteta za sport, predviđa, između ostalog, stručno osposobljavanje kadrova za rad u svojoj sportskoj grani, pružanje pomoći u angažovanju kvalifikovanih i stručnih predavača na kursevima, seminarima i savetovanjima koja organizuje Fakultet, organizovanje stručno-edukativnih kampova...

– Veslači godinama unazad potvrđuju kvalitet na međunarodnoj sceni i tako predstavljaju uzor dobrog i kvalitetnog rada za sve, pa i za naš Fakultet. Izuzetno mi je zadovoljstvo što ćemo ubuduće sarađivati sa Veslačkim savezom Srbije koji će u nama imatu široku i veliku bazu za usavršavanje sportista i trenerskog kadra. S druge strane Fakultet za sport će dobiti mesto na kojem će naši studenti imati priliku da obave kvalitetnu praksu sa nekim od najboljih terenera i pedagoga u srpskom sportu – kazala je Ivanka Gajić.

Nebojša Jevremović je izrazio ogromno zadovoljstvo što VSS otpočinje saradnju sa Fakultetom za sport.

– Budućnom saradnjom koja se odnosi na edukaciju na svim nivoima umnogome možemo da podignemo nivo svih segmenata rada. To se posebno odnosi za edukaciju trenera od kojih direktno zavisi vrhunski rezultat što je uostalom cilj svakog granskog saveza. Naš Savez je u Fakultetu za sport prepoznao idealno mesto za edukaciju i za saradnju na koju sve saveze obavezuje i novi Zakon o sportu koji propisuje obavezu saradnje sa visokoškolskim ustanovama. S tim u vezi nadam se da će i ostali savezi krenuti našim putem pogotovo što, smatram, da u Fakultetu za sport imaju ozbiljnog partnera – rekao je Jevremović.

Član selektorske komisije VSS Nebojša Ilić najviše pažnje je posvetio značaju Sporazuma o saradnji sa Fakultetom za sport iz trenerskog ugla.

– Veoma značajno je da budući treneri uz teorijsku nastavu istovremeno imaju i kvalitetnu praksu. Saradnjom sa Fakultetom za sport bićemo u prilici da dobijemo operativne trenere koji će već po završteku studija biti u stanju da se uhvate u koštac sa svim trenerskim izazovima. Na ovaj način verujem da ćemo umnogome skratiti put od završetka edukacije do same primene svega naučenog – kazao je Ilić.

Osnivač Fakulteta za sport Bojan Sekulić zahvalio se VSS što je među prvima prepoznao ideju i smisao osnivanja ovog Fakulteta.

– Trudićemo se da, osim sa Veslačkim savezom Srbije, ostvarimo jaku i konstruktivnu saradnju sa krovnim sportskim organizacijama, sportskim institucijama i granski savezima. Pored školovanja trenera fakultet ima i još dva programa veoma bitna za sport u celini a to su osnovne studije za sportske menadžere i sportske novinare. Obrazovan i jak menadžerski kadar je neophodan ukoliko želimo da nam se sport iz dana u dan penje na viši nivo. Takođe, sportski novinari su ti koji čine sponu između sporta i javnosti i takođe su veoma važna karika – smatra Sekulić koji je na kraju poželeo veslačkima barem dva zlatna odličja na Olimpijskim igrama u Riju 2016.